Jak czytać skład perfum (i innych kosmetyków)?

02-10-2018
09:35
Mikołaj Buczyński

Skład kosmetyków (więc i perfum) podaje si opakowaniu, aby każdy mógł zapoznać się z listą komponentów. Z tym, że nazwy zdają się niewiele mówić. Można je jednak w prosty sposób sprawdzić. Ważna jest też kolejność podanych składników.

 

Skład kosmetyków jest kluczowy dla ich działania. To oczywiste. Warto nadmienić, że niekoniecznie jest najważniejszy dla sprzedaży (artykuł na ten temat). I chociaż zamieszczona na opakowaniach lista składników wydaje się często niezrozumiała, to, aby znaleźć tam wiedzę o produkcie, wystarczy tylko prosta instrukcja. Tę instrukcję znajdziesz w dzisiejszym wpisie na blogu AromaPartners.

 

Jak zawsze skupimy się na perfumach (ponieważ zajmujemy się produkcją kontraktową perfum) ale przedstawiona wiedza będzie uniwersalna.

 

Co oznaczają nazwy w składzie?

 

Oczywiście każdą z nazw można wrzucić w wyszukiwarkę Google. Ma to swoje zalety – łatwość i szybkość znalezienia odpowiedzi, które są podane w sposób bardzo przejrzysty, szczególnie kiedy składnik jest opisywany na popularnych blogach. Wadą jest to, że wiele składników jak i innych kwestii związanej z kosmetykami (np. w kwestii trwałości zapachu i wpływu zaperfumowania), narosło mitami i błędnym zrozumieniem. Szczególnie jeżeli chodzi o domniemaną szkodliwość (o tym w następnych akapitach).

 

Bardziej profesjonalną bazą wiedzy o składnikach kosmetyków jest europejski portal CosIng. W tym portalu, w wyszukiwarce możesz po prostu wpisać składnik kosmetyku, aby dowiedzieć się o nim więcej.

 

W portalu CosIng również wykaz funkcji składnika w produkcie kosmetycznym. Niekiedy dodawane są również analizy ekspertów w kwestii bezpieczeństwa danego komponentu.

 

Zawartość nieopisana w wykazie składników

 

Wedle kluczowego dla rynku kosmetyków rozporządzenia 1223/2009 nie wszystko co zawiera kosmetyk jest składnikiem – więc nie wszystko musi być opisane w składzie:

(…) Do celów niniejszego artykułu składnik oznacza każdą substancję lub mieszaninę celowo zastosowaną w procesie wytwarzania produktu kosmetycznego. Jednakże za składniki produktu nie są uważane:

(i) zanieczyszczenia stosowanych surowców;

(ii) dodatkowe materiały techniczne wykorzystane do przygotowania, lecz niewystępujące w produkcie końcowym.(…)”*

 

Jak czytać skład?

 

Wykaz składników będzie zawsze poprzedzony określeniem ingredients. Dalej, co do zasady, składniki podawane są w kolejności malejącej. Czyli im wcześniej podany będzie składnik, tym będzie go więcej. To ważna wiedza.

 

Przykładowo: jeżeli w perfumach woda (aqua) będzie znajdować się przed kompozycją zapachową (parfum) to poprawne będzie wnioskowanie, że wody jest więcej niż esencji zapachu.

 

Składniki kosmetyków

 

Co do zasady, składniki podawane są w kolejności malejącej. Czyli im wcześniej podany będzie składnik, tym będzie go więcej.

 

Co jeszcze jest ważne?

Pełny klucz do rozszyfrowania składu daje nam wspomniane wcześniej rozporządzenie:

„(…) Kompozycje zapachowe i aromatyczne oraz surowce, z których je wytworzono, określane są terminem „parfum” lub „aroma”. Ponadto, w uzupełnieniu do terminów zapach lub aromat, obecność substancji, których umieszczenie wymagane jest w kolumnie „inne” w załączniku III, jest podawana w wykazie składników.

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym, według masy w momencie ich dodawania do produktu kosmetycznego. Składniki o stężeniu mniejszym niż 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1 %.

Wszystkie składniki zastosowane w postaci nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Wyraz „nano” podaje się w nawiasie po nazwie składnika.

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone do barwienia włosów mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych składnikach produktów kosmetycznych. Z wyłączeniem barwników przeznaczonych do barwienia włosów, w przypadku produktów przeznaczonych do zdobienia ciała wprowadzanych do obrotu w różnych odcieniach, można wymienić wszystkie barwniki zastosowane w gamie odcieni, pod warunkiem, że użyto określenia „może zawierać” lub symbolu „+/-”. W stosownych przypadkach stosuje się nazewnictwo CI (Colour Index).”**

 

Najważniejsze pozycje w składzie perfum

 

Jest kilka pozycji, które w przypadku perfum czy wód toaletowych występują prawie zawsze. Prawie, ponieważ, mimo że alkohol znajduje się we wszystkich produktach hydroalkoholowych, to istnieją przecież perfumy bezalkoholowe. Jakie to pozycje?:

 

  • Alcohol Denat – alkohol skażony (tj. niezdatny do spożycia), pełni funkcję rozposzczalnika
  • Parfum – kompozycja zapachowa czyli esencja perfum. Często zaraz po niej podawane są alergeny w niej zawarte
  • Aqua – woda

 

Często znajdziemy również:

  • koloranty (poprzedzone znakiem CI)
  • glikol (np. Propylene Glycol) – pełni funkcję nawilżającą.

 

Bezpieczeństwo kosmetyków oraz ich składników

 

Rynek unii europejskiej jest dosyć mocno uregulowany. Na każdy kosmetyk, osoba odpowiedzialna (czyli najczęściej producent) powinna posiadać Raport Bezpieczeństwa, gdzie osoba oceniająca bezpieczeństwo kosmetyków (Safety Assessor) analizuje kosmetyk całościowo oraz jego poszczególne składniki, w celu ustalenia czy jest to produkt bezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego.

 

Najczęściej, w celu opracowania Raportów Bezpieczeństwa potrzebne jest wykonanie szeregu badań. Są to badania, między innymi: dermatologiczne, kompatybilności z opakowaniem, obciążeniowe, mikrobiologiczne.

 

Pełny katalog niezbędnych badań zależny jest od rodzaju kosmetyków. Przykładowo, perfumy, ze względu na dużą zawartość alkoholu, są produktem niskiego ryzyka mikrobiologicznego i nie jest obligatoryjne przeprowadzanie w ich przypadku testów mikrobiologicznych.

 

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo jest jednym z głównych celów prawodawstwa kosmetycznego.

Oczywiście zdarzają się uczulenia na dany składnik – jest to nie do uniknięcia. Co więcej, jeden składnik może działać lepiej, drugi gorzej. Ale nad tym, czy składniki są bezpieczne dla zdrowia czuwa szereg specjalistów – od strony legislacji, od strony producenta, od strony technologa, od strony Safety Assessora.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, można powiedzieć, że składniki podane są w kolejności malejącej, a ich znaczenie możemy znaleźć w bazie CosIng.

Popularne składniki często się powtarzają w różnych kosmetykach. Wystarczy trochę wprawy, a będziesz w stanie po pierwszym rzucie oka ocenić, czy kosmetyk będzie dla Ciebie odpowiedni.

 

Bibliografia

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów
kosmetycznych, Artykuł 19, ppkt g.

**Tamże.