Nowa ustawa o produktach kosmetycznych – przesunięcie terminu wejścia w życie

03-07-2018
09:27
Mikołaj Buczyński

Od jakiegoś czasu często mówi się o nowej ustawie kosmetycznej. Prowadzone są szkolenia i seminaria, gdzie omawiany jest jej projekt, nowe obowiązki, katalog kar. Jak się jednak okazuje, ustawa jeszcze przez jakiś czas nie wejdzie w życie.

 

Czytelnicy, którzy na co dzień pracują w branży kosmetycznej, na pewno mają świadomość obowiązujących przepisów oraz prognozowanych zmian.  Podobnie, jeżeli odwiedzasz naszą stronę ponieważ szukasz producenta perfum pod marką własną – na pewno zdążyłeś już zapoznać się z najważniejszymi normami. Poniżej pozwolę sobie podsumować najważniejsze kwestie.

 

Nowa ustawa o produktach kosmetycznych – najważniejsze informacje

 

Od kilku lat dla państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujące jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (nazywajmy je w dalszej części Rozporządzeniem). Tym samym państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność ustawodawstwa krajowego z unijnym. Dlatego też projektowana jest nowa ustawa kosmetyczna, która tę zgodność ma zapewnić.

 

Nowa ustawa ma wprowadzić tym samym szereg zmian w stosunku do ustawy obecnie obowiązującej*, m.in. pojęcie wytwórcy, obowiązek rejestracji zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne czy katalog kar administracyjnych**.

 

*Mimo, że w ostatnim czasie bardzo dużo dyskutuje się o obowiązkach wynikających z nowej ustawy, warto mieć świadomość, że już dzisiaj istnieje ustawa o kosmetykach (obowiązuje od 2001 roku). Istniejąca ustawa również nakłada szereg obowiązków na osoby/podmioty operujące na rynku kosmetycznym, czyli również perfumeryjnym. I oczywiście nie można zapomnieć o obowiązującym Rozporządzeniu

 

**WAŻNE: obecna ustawa również zawiera kary. Z tą różnicą, że podlegają one przepisom karnym i o wykroczeniach. Kary z nowej ustawy podlegać będą zaś przepisom administracyjnym.

 

Prawo w perfumach

Nowa ustawa nie weszła jeszcze w życie. Ale prawo regulujące branże kosmetyczną jak najbardziej istnieje.

Opóźnienia w zakończeniu prac nad nową ustawą

 

Jak podaje portal Prawo Kosmetyczne*** ustawa, która, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, miała wejść w życie w czerwcu 2018 roku, zostanie prawdopodobnie opublikowana dopiero w styczniu 2019 roku. A czy to pewny termin? To się dopiero okaże.

 

Z postępem prac nad ustawą oraz z samym projektem ustawy można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294855

 

Jakie przepisy obowiązują branżę kosmetyczną obecnie?

 

Oprócz przepisów ogólnych, wynikających z prawodawstwa europejskiego i krajowego, w Polsce producenci kosmetyków, producenci perfum oraz osoby działające w branży kosmetycznej, na względzie powinni mieć następujące dokumenty:

 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
  • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473).

 

Niezależnie od wszystkiego, najważniejsze jest to, aby, zarówno perfumy, jak i wszystkie inne kosmetyki – były bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. I temu służyć mają przepisy.

 

Będziemy na bieżąco informować o postępach w pracy nad projektem. W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.

 

Bibliografia

 

Aktualizacja: ustawa o produktach kosmetycznych została uchwalona

 

4 października 2018 roku została uchwalona nowa ustawa o produktach kosmetycznych. Temu zagadnieniu poświęciliśmy na blogu oddzielny post.

Zachęcamy do lektury: Nowa ustawa o produktach kosmetycznych uchwalona